Loading...
โครงการอบรมทักษะภาษาจีน

ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรมภาษาจีน โครงการอบรมทักษะภาษา (หลักสูตรระยะสั้น) 30 ชั่วโมง

 

รายละเอียด
พิธีส่งมอบรถยนต์ MG รุ่น MG ZS ให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริษัท SAIC MOTOR-C.P. ทำพิธีมอบรถ MG ZS 2 คัน ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีท่านรองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ

รายละเอียด
ผู้แทนจาก UCLA เยือนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

ผู้แทนจาก  (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเยี่ยมคารวะอธิการบดีและหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการ

รายละเอียด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562

 ธรรมศาสตร์สัญจร กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 วันที่ 12 มกราคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโป่ง ชลบุรี

รายละเอียด
โครงการฝึกอบรม
รายละเอียด
ห้องสมุด
รายละเอียด
รู้จักแนวทางการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมกับอาจารย์ดร. ณัฐดนย์ พรรณุเจริญวงษ์
รายละเอียด
วิศวะฯ ธรรมศาสตร์ เปิด 6 เทรนด์ “วิศวกรรมยานยนต์” ปี 2019 รับโลกแห่งการคมนาคมไร้ขีดจำกัด
รายละเอียด